הרב שלמה זלמן אויערבך

יחס הגרש"ז אויערבך לענייני תורה ומדע

הכנס ה-16 לתורה ומדע - מרכז וואהל באוניברסיטת בר-אילן

תורה ומדע במשנתו של הגרש"ז אויערבך - אימוץ או עימות? פסיקתו על חשמל בשבת, אתיקה רפואית (קביעת רגע המוות).

הרב ד"ר אמיר משיח | ה' בניסן תשס"ט