קרוב אליך

הכוכב שכבה ומאיר

גליון מס 97

ליום השנה לפטירתו של ר' שלמה קרליבך, ט"ז חשון.

אהרן רזאל | חשוון תשע"ו