יום עיון לדיינים - חנוכה תשפ"ב

פסיקה מעבר לתביעה

מתוך יום העיון לדיינים ואברכים בכוללים לדיינות שהתקיים בכ"ה כסלו תשפ"ב בישיבת בית אל

הרב ציון לוז | כ"ה כסלו תשפ"ב