סולם מוצב ארצה

חינוך תלמידים וילדים

סולם מוצב ארצה

הרב בעז אשל היה ר"מ בישיבות התיכוניות חיצים ובני צבי במשך שנים ארוכות, ובשנה האחרונה עבר ללמד את שיעור א' בישיבה. דיברנו על ההבדלים והצדדים הדומים שבין ישיבה תיכונית לגבוהה, הן מצד התלמידים הן מצד הר"מ, על הבסיס לחינוך, על האתגרים האופיינים לעידן האינטרנט ועל הכוחות המיוחדים של הדור.

הרב בעז אשל | ג' אדר ב' תשפ"ב