בית המדרש

x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
865 שיעורים
  undefined
  רביבים

  הטיפול בעציצים בשמיטה ומצוות קידוש השם

  עציצים שמעליהם קורת גג ומתחתיהם רצפה, אפילו הם בקומת קרקע ויש בהם נקב, מותר לטפל בהם כבשנה רגילה , כיצד ינהגו דיירים בקומות גבוהות במגדלים שבהם אין מעלית שבת בחוץ לארץ , ההבדל שבין שלוש העבירות החמורות שבתורה

  הרב אליעזר מלמד | כסליו תשפ"ב
  undefined
  56 דק'
  שמיטה

  קיום מצוות שמיטת קרקעות

  האם יש עניין לקנות חלקת אדמה ולהפקירה?

  היום עמותות רבות מציעות לרכוש חלקת קרקע בסכום מסויים כדי להפקירה ולקיים מצוות שמיטה כהלכה? האם יש עניין בדבר זה?

  הרה"ג אשר וייס | ט' כסלו תשפ"ב
  undefined
  יציאה לחוץ לארץ

  יציאה מארץ ישראל כדי לראות קרוב משפחה

  הרב משה צוריאל | חשוון תשפ"ב
  undefined
  שיעורים נוספים

  מסרן הכתוב לחכמים

  הרב בצלאל דניאל | חשוון תשפ"ב
  undefined
  שיעורים נוספים

  חיוב השמיטה בזמן הזה

  האם חיוב השמיטה בזמן הזה הוא מדאורייתא או מדרבנן? שיטת הרמב"ם.

  הרב בצלאל דניאל | חשוון תשפ"ב
  undefined
  היתר המכירה

  היתר המכירה בימינו

  המציאות הכלכלית בימינו טובה בהרבה מימי תחילת ההתיישבות ואינה בגדר שעת הדחק, אך העובדה המצערת לפיה רוב הציבור אינו שומר מצוות מצריכה אותנו להשתמש עדיין בהיתר המכירה , החקלאי הפרטי לא יוכל לעמוד בתחרות מול המגדלים שאינם שומרים שמיטה, ולכן בשבילו זו שעת הדחק , השיקול של שמירת קדושת השמיטה על ידי הקהל הרחב של החקלאים והצרכנים גם הוא בגדר שעת הדחק , בטווח הארוך, על מדינת ישראל לתכנן מתווה שבו יוכל כל הציבור לשמור שמיטה בלי להיקלע למצוקה כלכלית

  הרב אליעזר מלמד | חשוון תשפ"ב
  undefined
  שיעורים נוספים

  תלות השמיטה ביובל והיובל בשמיטה

  רבנים שונים | חשוון תשפ"ב
  undefined
  שיעורים נוספים

  האם מותר להזיז עציצים בשמיטה?

  הרב בצלאל דניאל | חשוון תשפ"ב
  undefined
  43 דק'
  הכנה מעשית לשמיטה

  שמיטת כספים ופרוזבול

  שמיטה הלכה למעשה

  מקור הלימוד לשמיטת כספים, ההלוואות שעליהם דיברה התורה וההלוואות כיום, פרטי דיני ההלוואה: קרקע, משכון, תאריך הפירעון, הלוואה בחפצים, הלוואות או חובות ציבוריים. טעם תקנת פרוזבול, תוכן הפרוזבול ודיניו, בית הדין והעדים הנצרכים לפרוזבול, בנקים ופרוזבול.

  הרב רואי מרגלית | ח' תשרי תשפ"ב
  undefined
  הקרקע והפירות

  הנחיות לטיפול בגינה בשמיטה ולקראתה

  רבנים שונים | תשרי תשפ"ב
  undefined
  שמיטת כספים

  פרוזבול הנכתב בשישית ובשביעית

  רבנות הראשית לישראל

  רבנות הראשית לישראל

  רבנים שונים | תשרי תשפ"ב
  undefined
  שו"ת "במראה הבזק"

  גיזום עצים מעל לסוכה בשנת השמיטה

  רבנים שונים | תשרי תשפ"ב
  undefined
  37 דק'
  הכנה מעשית לשמיטה

  אוצר בית דין

  שמיטה הלכה למעשה

  מקורו של אוצר בית דין, היתרונות והחסרונות הגדולים, הסכמת החזון איש לעומת שאר הרבנים.

  הרב רואי מרגלית | כ"ג אלול תשפא
  undefined
  43 דק'
  הכנה מעשית לשמיטה

  המחלוקת על החלות של היתר מכירה על שדות הארץ

  שמיטה הלכה למעשה

  מחלוקת האחרונים האם חלות על שדות גוי בארץ ישראל מצוות התלויות בארץ, היתר המכירה לאוכל בלבד ולא לגידולי נוי, איסור לא תחונם ואיסור הערמה (ביטול המצווה), משמעות היתר המכירה מבחינה משפטית, הצורך בהיתר המכירה כיום והמאמץ לעזור לחקלאים לשבות בשמיטה.

  הרב רואי מרגלית | ט"ז אלול תשפא
  undefined
  32 דק'
  הכנה מעשית לשמיטה

  הקדמה היסטורית והלכתית להיתר מכירה

  שמיטה הלכה למעשה

  התבטלות השמיטה לאחר החורבן והחזרה לקיימה בימינו, הצורך הגדול בהיתר המכירה, היתר הרבנים והתנגדות הישוב הישן

  הרב רואי מרגלית | ט' אלול תשפא
  undefined
  31 דק'
  הכנה מעשית לשמיטה

  קדושת שביעית בגבולות הארץ

  שמיטה הלכה למעשה

  גבולות עולי מצרים ועולי בבל מבחינה הסטורית ודין השמיטה בהם: היתר מכירה, גזירת ספיחין, קדושת שביעית.

  הרב רואי מרגלית | ב' אלול תשפא
  undefined
  הכנה מעשית לשמיטה

  קיצור הלכות שמיטה

  הרב אוהד קרקובר

  הרב אוהד קרקובר

  אלול תשפ"א
  undefined
  57 דק'
  ישיבת בין הזמנים - קיץ תשפ"א

  שמיטה, גלות וגאולה

  מתוך ישיבת "בין הזמנים" בישיבת "בני צבי"

  מה הקשר בין שמירת שמיטה לימי בן המצרים, וחורבן בית המקדש? למה חוסר רצון לשמור שמיטה מביא גלות?

  הרב ארל'ה הראל | כ"ז תמוז תשפ"א
  undefined
  33 דק'
  הכנה מעשית לשמיטה

  דין מכר בפירות שביעית וכסף הקדוש בקדושת שביעית

  שמיטה הלכה למעשה

  דיני קנייה ומכירה בהקפה בפירות שביעית, איסור החזר על הלוואה בפירות ואוצר בית דין, שימוש המותר בכסף הקדוש בקדושת שביעית.

  הרב רואי מרגלית | כ"ו תמוז תשפא
  undefined
  רביבים

  פרו ורבו וירושת הארץ

  מצוות יישוב הארץ צריכה להתקיים בהדרגה, על פי גודלו ויכולתו של עם ישראל , ההתרשלות של ישראל בקיום מצוות פרו ורבו גרמה לכך שגבולות הארץ נותרו מצומצמים, ובתוכם נשארו מובלעות כנעניות , בדורנו, שבו למצוות פרו ורבו יש חשיבות לאומית מיוחדת, המשפחות המקיימות אותה בהידור זוכות לברכה מיוחדת.

  הרב אליעזר מלמד | אב תשפ"א
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il