היחס למדינה ולצבא

בוחרים לשים עלינו מלך צדיק

יהודי אינו מתלונן; יהודי עושה! על הצהרת בלפור, מלכות ושבירה.

הרב אליהו רחמים זייני | אדר תשס"ו