אסופות תשפ"ב - "ולעבדו בלבב שלם"

הכנה לתפילה - דימיון

מתוך כנס "אסופות - ולעבדו בלבב שלם".

הרב אמנון דוקוב | כ"ד אדר ב' תשפ"ב