אסופות תשפ"ב - "ולעבדו בלבב שלם"

ברכת הלל - הלכה למעשה

מתוך כנס "אסופות - ולעבדו בלבב שלם". מקור הברכות להלל והמצבים בהם קוראים את ההלל.

הרב דוד פנדל | כ"ד אדר ב' תשפ"ב