אסופות תשפ"ב - "ולעבדו בלבב שלם"

אורות הקודש - השיטה, הלידה והמהלך

מתוך כנס "אסופות - ולעבדו בלבב שלם".

הרב אוריאל עיטם | כ"ד אדר ב' תשפ"ב