אסופות תשפ"ב - "ולעבדו בלבב שלם"

מקור הברכה- מקורות הברכה שלפניה

מתוך כנס "אסופות - ולעבדו בלבב שלם".

הרב חיים וולפסון | כ"ד אדר ב' תשפ"ב