אסופות תשפ"ב - "ולעבדו בלבב שלם"

שיעור קביעת סעודה

מתוך כנס "אסופות - ולעבדו בלבב שלם".

הרב חננאל זיני | כ"ד אדר ב' תשפ"ב