אסופות תשפ"ב - "ולעבדו בלבב שלם"

יסודות משנתו העיונית של הרצי"ה

מתוך כנס "אסופות - ולעבדו בלבב שלם". שלושת העקרונות: המציאות מורכבת ממדגות, קדושה זה מציאות, מדרגות בקדושה.

הרב יצחק שילת | כ"ד אדר ב' תשפ"ב