אסופות תשפ"ב - "ולעבדו בלבב שלם"

האסון שבמחלוקת

מתוך כנס "אסופות - ולעבדו בלבב שלם".

הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כ"ד אדר ב' תשפ"ב