אסופות תשפ"ב - "ולעבדו בלבב שלם"

פסח מצה ומרור

מתוך כנס "אסופות - ולעבדו בלבב שלם".

הרב חיים דרוקמן | כ"ד אדר ב' תשפ"ב