שיעורים נוספים

מעלתה של ארץ ישראל

השעור ניתן בבית הכנסת בכפר דרום.

הרב אליהו ברין | כ"ו תמוז התשס"ה