קול צופייך

השבח ארץ ישראל, היבט הלכתי

הרב שמואל אליהו | סיון תשע"א