בית המדרש

x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
54 שיעורים
  undefined
  34 דק'
  דעת אלוקים

  האלוקים והטבע - המשך

  עקבי הצאן עמ' קלד - קלה

  האלוקות בוראה את הטבע, מנהלת אותו ומשגיחה עליו, ומאפשרת את חירות הרצון והבחירה, וכן חיי מוסר המונחים ע"י דרכי ד' ומצוותיו.

  הרב הראל כהן | י"ז סיוון תשפ"ג
  undefined
  35 דק'
  דעת אלוקים

  האלוקים והטבע - הסתכלותו הנמוכה של ה'אמסטרדמי'

  עקבי הצאן עמ' קלג - קלד

  הרב מדבר על ההסתכלות הכופרת של האיש 'האמסטרדמי', שהתייחס לעצמות האלוקית "בגובה העיניים", ותפס שאלוקים הוא הטבע. נראה גם כן את דברי הרב הנזיר והרב צבי יהודה, שהתייחסו לכך.

  הרב הראל כהן | ח' סיון תשפ"ג
  undefined
  32 דק'
  דעת אלוקים

  אמונה בה' - דווקא דרך עם ישראל

  עקבי הצאן עמ' קלב - קלג

  הרב מדבר על עבודת ד' דרך האידאליים האלוקיים, לעומת ניכור כלפי האלוקות, בניסיון עקר לחקור אותה.

  הרב הראל כהן | ג' סיון תשפ"ג
  undefined
  34 דק'
  דעת אלוקים

  מרחב הביטוי העצמי שמעניקה האמונה

  עקבי הצאן עמ' קלא - קלב

  התפיסה הרוממה והבוגרת באלוקות - היא המפגש עם האידאלים האלוקיים, ולא עם העצם עצמו, שאיננו מושג. הכרת הופעותיו של האלוקים, גורמת לאדם לרצות להתרומם אליהם, ללא גבול...

  הרב הראל כהן | כ"ה אייר תשפ"ג
  undefined
  36 דק'
  דעת אלוקים

  השלכות המחשבה הילדותית בתפיסת האלוקות

  עקבי הצאן עמ' קלא

  ניסיון תפיסת האלוקות בעצמותה ולא בהופעותיה - גוררת תחושת ניכור מהאלוקות, ומביאה בהכרח לעזיבה או מיעוט הקשר.

  הרב הראל כהן | י"ח אייר תשפ"ג
  undefined
  37 דק'
  דעת אלוקים

  משל הרב לדרגות המפגש עם האלקים

  עקבי הצאן עמ' קל - קלא

  הרב ממשיל את דרגות המפגש עם האלוקים - למפגש אדם עם עצם או חיזיון: כאשר אדם מתבונן במחשבה בוגרת על המפגש הזה, הוא מבין שהוא לא יכול להפגש עם הדבר עצמו, אלא עם ההשפעות והיחס של הדבר אליו. הרב מתאר 5 דרגות של מפגש מעמיק יותר ויותר.

  הרב הראל כהן | י"א אייר תשפ"ג
  undefined
  41 דק'
  דעת אלוקים

  מהי 'דעת אלוקים'? בירור במקורות ופתיחת המאמר

  עקבי הצאן עמ' קל

  איך אפשר לדעת את ד'? בירור המושג 'דעת אלוקים' מתוך הפסוקים, ופתיחת המאמר, בו הרב ממשיל ומסביר 2 תפיסות של האדם - תפיסה 'ילדותית' ותפיסה 'רוממה' - ביחס לדברים שאיתם הוא נפגש.

  הרב הראל כהן | ד' אייר תשפ"ג
  undefined
  40 דק'
  דרישת ד'

  סיום המאמר: נפש בריאה - בגוף בריא

  עקבי הצאן, עמ' קכט

  הרב מלמדנו, שכדי להבין איך לדבר אל העם בשפתו - צריך להבין את הדור: מה הוא מרגיש ומה מעסיק אותו. בשביל כך, "החובה הראשית" היא שהנהגתנו תהיה בריאה בגוף ובנפש.

  הרב הראל כהן | כ"ח אדר תשפ"ג
  undefined
  35 דק'
  דרישת ד'

  הרחבות ומקורות על לימוד חכמות חיצוניות

  עקבי הצאן, עמ' קכט

  הרחבה והעמקה בנושא: גדולי ישראל מלמדים, שתפקיד החכמות החיצוניות הוא לשמש את חכמת התורה. מדברים על כך הרמב"ם, המהר"ל, הגר"א ובית מדרשו - רבי ברוך משקלוב, רבי ישראל משקלוב והנצי"ב. גם מרן הרב - באגרותיו, ובביאוריו לאגדות רבה בר בר חנה.

  הרב הראל כהן | כ"א אדר תשפ"ג
  undefined
  38 דק'
  דרישת ד'

  היחס ללימוד חכמות החול

  עקבי הצאן, עמ' קכט

  מהו היחס הראוי ללימוד חכמות החול? סקירה של כמה מקורות בנושא: מרן הרב והרצי"ה, הרב הנזיר, הגר"א ותלמידיו, הלבוש, בעל ה'דברי חמודות' והמהר"ל.

  הרב הראל כהן | ז' אדר תשפ"ג
  undefined
  36 דק'
  דרישת ד'

  תפקיד הייסורים

  עקבי הצאן, עמ' קכז - קכח

  הייסורים הם המחזירים לנפש את ההכרה שלה בעצמה.

  הרב הראל כהן | ל' שבט תשפ"ג
  undefined
  34 דק'
  דרישת ד'

  הסיבה לחוסר דרישת ד'

  עקבי הצאן, עמ' קכו - קכז

  חוסר דרישת ד' נובע בתחילה מעצלות - נטיה לפטור את עצמנו מלהתבונן בדברים ובשאלות הנשגבות שבחיים, ע"י נתינת תשובות 'דמיוניות'. אח"כ זה נעשה טבע שני, עד שקשה לאדם לפרוש מדרכו זאת, וביחס לדברים האמיתיים הוא מרגיש ניכור.

  הרב הראל כהן | כ"ג שבט תשפ"ג
  undefined
  35 דק'
  דרישת ד'

  הצורך בבירור המושג דרישת ד'

  עקבי הצאן, עמ' קכו - פתיחה

  מושג גדול ורחב, כ'דרישת ד'' - גורר אחריו בלבולים גדולים. ואכן, חוסר ההבנה בנושא הזה - היה גורם הגלות של עמ"י בבית המקדש הראשון. 'דרישת ד'' הוא מאמר הפתיחה למאמר 'דעת אלוקים'.

  הרב הראל כהן | ט"ז שבט תשפ"ג
  undefined
  35 דק'
  המחשבות

  שאיפת האומה ליושר אלוקי

  עקבי הצאן, סיום וסיכום מאמר המחשבות

  הרב מלמדנו, שסגולות עמ"י הנמצאות בפוטנציאל - יופיעו במילואן בעתיד.

  הרב הראל כהן | ט' שבט תשפ"ג
  undefined
  33 דק'
  המחשבות

  יחסנו לאומות

  עקבי הצאן, עמ' קכג

  בזמן הגלות, היתה מחלוקת בין גדולי ישראל כיצד יש להתייחס לדברים הטובים שבאומות. כעת, בזמן הגאולה, עמ"י צריך לאחוז בדרכו הקדושה, ואז ממילא העניניים הכלליים שבאומות יתרוממו ויקבלו את הצורה הנכונה שלהם.

  הרב הראל כהן | ב' שבט תשפ"ג
  undefined
  37 דק'
  המחשבות

  שלושה סוגי 'תכנים' רוחניים - ביחס לעם ישראל

  עקבי הצאן, עמ' קכב - קכג

  ישנם 3 סוגים של תכנים רוחניים: תכנים אוניברסליים מוחלטים, תכנים שיש בהם הדגשה שונה של כל אומה, ותכנים המיוחדים לעם ישראל - השייכים אליו בלבד.

  הרב הראל כהן | כ"ד טבת תשפ"ג
  undefined
  28 דק'
  הפחד

  הפחד: מהו? ומהי תרופתו? חזרה, סיום וסיכום

  עקבי הצאן, עמ' קיט - קכ

  סיכום של כל מאפייני הפחד, עם 8 ההשלכות שלו. לא צריך לפחד - אך מה הדרך להתגבר עליו? תשובת הרב מפתיעה, ומתאימה ביחוד לדורנו - דור הגאולה.

  הרב הראל כהן | י"ט טבת תשפ"ג
  undefined
  28 דק'
  הפחד

  פחד המופרז באדם היחיד, והפחד הכללי בעם ישראל

  עקבי הצאן, עמ' קיט - קכ

  מהות הפחד - שהוא מופרז, ולכן איננו טוב. גם בעמ"י יש פחד - בהשפעת הגלות. אמנם, אומר לנו הרב, אלו שצריכים לפחד - הם דוקא לא אנחנו.

  הרב הראל כהן | י' טבת תשפ"ג
  undefined
  34 דק'
  העונג והשמחה

  סוד השמחה בלימוד התורה

  עקבי הצאן, עמ' קיז - קיח

  האכילה מושלמת - מלווה בטעם טוב, ניחוחות ועוד. יותר מכך - לימוד התורה: כשהוא רחב היקף, והאדם עוסק במה שליבו חפץ - האדם מתמלא שמחה ועונג.

  הרב הראל כהן | ג' טבת תשפ"ג
  undefined
  35 דק'
  העונג והשמחה

  עבודת ה' בשמחה

  עקבי הצאן, עמ' קיז

  עבודת ה' - מלווה בשמחה, אך איך רוכשים שמחה? הרב מסביר לנו על עבודת ה' והשמחה בה.

  הרב הראל כהן | כ"ו כסלו תשפ"ג
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il