בית המדרש

x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
27 שיעורים
  undefined
  47 דק'
  נתיבות עולם - הרב משה חביב

  כבוד חכמים ינחלו

  נתיב התורה; פרק י'

  הכבוד מגיע דווקא לחכמים מכיוון שהם מחוברים לתורה. חשיבות נתינת הכבוד דווקא לתורה ולומדיה.

  הרב משה חביב | כ"ה תמוז תש"ע
  undefined
  49 דק'
  נתיבות עולם - הרב משה חביב

  עיסוק בתורה ודביקות בה'

  נתיב התורה; פרקים ח', ט'

  ברכות התורה מחברות את האדם אל התורה ואל ה'. דביקות זו מתבססת ומתמשכת ע"י דבקות בתלמידי חכמים הדבוקים בשכינה ונושאים את דבר ה' בעולם.

  הרב משה חביב | י"ח תמוז תש"ע
  undefined
  47 דק'
  נתיבות עולם - הרב משה חביב

  דביקות בה' ע"י לימוד תורה באהבה

  נתיב התורה; פרק ז'

  הדרך להגיע לדבקות בה' ואהבתו היא ע"י לימוד התורה, שהיא דבר ה' המדבר אלינו.

  הרב משה חביב | י"א תמוז תש"ע
  undefined
  47 דק'
  נתיבות עולם - הרב משה חביב

  קביעות התורה באדם

  נתיב התורה - הערות על סדר הפרקים (ד' - י')

  התורה צריכה להיות אצל האדם בקביעות שלא יסיח דעתו ממנה. התורה נקנית בחבורה בגלל שלמותה. לימוד התורה צריך להיות מתוך מניעים טהורים.

  הרב משה חביב | ד' תמוז תש"ע
  undefined
  47 דק'
  נתיבות עולם - הרב משה חביב

  התורה - השלמת האדם ומהותו

  נתיב התורה; המשך פרק ד'

  תורה היא השלמת האדם וע"כ אין אדם שפטור מלמודה בין עשיר ובין עני. ע"י לימוד התורה האדם עומד על עצמיותו ומהותו ולומד לחיות חיים עצמאיים ללא תלות ושעבוד לחברה אלא לה'.

  הרב משה חביב | כ' סיוון תש"ע
  undefined
  46 דק'
  נתיבות עולם - הרב משה חביב

  הלומד תורה בלילה - חוט של חסד עליו ביום

  נתיב התורה; פרק ד'

  לימוד התורה בלילה שהוא ביטול המציאות, מכין את היכולת להנהגת העולם בצורה של חסד. העוסק בתורה בלילה, הנהגתו ביום יונקת מן התורה.

  הרב משה חביב | י"ג סיוון תש"ע
  undefined
  47 דק'
  נתיבות עולם - הרב משה חביב

  קניית התורה ע"י ביטול אליה וביטול הגשמיות

  נתיב התורה; פרק ג'

  הדרך לקנות תורה היא ע"י ביטול כל הגשמיות. על האדם לדעת מה הוא העיקר - תורה או עוה"ז, ותשובתו המוחלטת צריכה להיות התורה! מתוך כך יוכל לעבוד את ה' מתוך העוה"ז

  הרב משה חביב | כ"א אייר
  undefined
  43 דק'
  נתיבות עולם - הרב משה חביב

  הכנתו של האדם לקניית התורה הקדושה

  נתיב התורה; פרק ב - שיעור 3

  כדי לקנות תורה צריך עמל וענווה; התורה לא נמצאת אצל גסי הרוח; הקב"ה נותן תורה לכל עם ישראל וכפי הכנתו של האדם כך הוא מקבל וקונה התורה.

  הרב משה חביב | ל' ניסן התש"ע
  undefined
  45 דק'
  נתיבות עולם - הרב משה חביב

  ענווה - הקושי והמעלה

  נתיב התורה; פרק ב - שיעור 2

  ע"פ השכל ברור שצריכים להיות ענווים, שהרי האדם הוא כלום. א"כ מדוע כ"כ קשה? האם מידת הענווה היא הכנה למעלות נוספות או מעלה בפני עצמה?

  הרב משה חביב | כ"ד אדר תש"ע
  undefined
  45 דק'
  נתיבות עולם - הרב משה חביב

  מידת הענווה כהכנה ללימוד התורה

  נתיב התורה; פרק ב - שיעור 1

  הענווה המיוחדת של משה רבנו. לדעת שהאדם נברא ושיש לו תפקיד בעולם אותו הוא נדרש לעשות.

  הרב משה חביב | י"ז אדר תש"ע
  undefined
  37 דק'
  נתיבות עולם - הרב משה חביב

  מעלת התורה גוברת על הכל

  נתיב התורה; סיכום פרק א' - שיעור 17

  ביאור הגמ' במגילה על מעלתה של התורה מעבר לביהמ"ק וכיבוד אב ואם, למרות חשיבותם. זאת, מכיוון שהתורה היא שכלית לגמרי, היא סדר העולם והיא כוללת את כולו.

  הרב משה חביב | ג' אדר תש"ע
  undefined
  46 דק'
  נתיבות עולם - הרב משה חביב

  החשובה קודמת

  נתיב התורה; פרק א - שיעור 16

  העמקה בדברי הגמ' (קידושין מ ע"ב) שתורה קדמה לחלה, לתרומות ומעשרות וליובל; המשמעות שהתורה חשובה ומהותית לאדם יותר מכל דרגה הנמצאת בעולם; הבנה שהופעת הקב"ה מתגלית בכל - מתוך המציאות, ההסטוריה והחיים.

  הרב משה חביב | כ"ו שבט התש"ע
  undefined
  42 דק'
  נתיבות עולם - הרב משה חביב

  תלמוד גדול או מעשה גדול

  נתיב התורה; פרק א - שיעור 15

  התלמוד גדול, אבל הוא מחוייב להביא לידי מעשה. תלמוד שלא מכיל מעשה הוא פגום.

  הרב משה חביב | י"ט שבט התש"ע
  undefined
  42 דק'
  נתיבות עולם - הרב משה חביב

  ותלמוד תורה כנגד כולם

  נתיב התורה; פרק א - שיעור 14

  המשך דברי המהר"ל על חשיבות לימוד התורה; ביאור הגמרא במועד-קטן מתי לימוד תורה עדיף על המצוות; ביאור ההבדל בין מצוות ללימוד התורה וההבדל בין מצווה שיכולה להעשות ע"י אחרים ובין מצווה שאינה יכולה להעשות ע"י אחרים.

  הרב משה חביב | י"ב שבט התש"ע
  undefined
  44 דק'
  נתיבות עולם - הרב משה חביב

  לומדים הלכה מתוך חיבור לגמרא

  נתיב התורה; פרק א - שיעור 13

  ביאור והעמקה בדברי המהר"ל בעניין חשיבות לימוד ההלכה - המיישרת את האדם בדרך הנכונה אל ה' ללא נטייה ימין ושמאל; ביאור כוונת הרמב"ם בכתיבת משנה תורה - לא חשב, חס וחלילה, שיפסיקו ללמוד גמרא.

  הרב משה חביב | ה' שבט התש"ע
  undefined
  44 דק'
  נתיבות עולם - הרב משה חביב

  שיטת המהר"ל בלימוד הגמרא

  נתיב התורה; פרק א - שיעור 12

  ביאור והרחבה בשיטת המהר"ל, האומר שלימוד הגמרא צריך להיות אליבא דהילכתא. ביאור המושג וביאור צורת הלימוד וומטרותיו על פי המהר"ל ואחרים.

  הרב משה חביב | כ"ז טבת התש"ע
  undefined
  23 דק'
  נתיבות עולם - הרב משה חביב

  יראת ה' מעמידה את האדם על האמת

  נתיב התורה; פרק א - שיעור 11

  המשך ביאור דברי הגמ' "מאי פרשת דרכים? זהו תלמיד חכם ויראת חטא", היראה איננה אמורה להגביל את עשיית האדם אלא לנתב אותה לשם שמיים.

  הרב משה חביב | כ' טבת תש"ע
  undefined
  42 דק'
  נתיבות עולם - הרב משה חביב

  מהי פרשת דרכים?

  נתיב התורה; פרק א - שיעור 10

  המשך ביאור המהר"ל על הגמרא בסוטה; שלוש שיטות בפירוש פרשת דרכים; יום המיתה מעמיד את האדם מול האמת האלוהית; ההבנה שעבודת ה' היא החירות האמיתית.

  הרב משה חביב | י"ג טבת התש"ע
  undefined
  39 דק'
  נתיבות עולם - הרב משה חביב

  נר מצווה ותורה אור - המשך

  נתיב התורה; פרק א - שיעור 9

  המשך ביאור דברי המהר"ל שהתורה אור והנר מצווה. דברי רבי צדוק שמבאר שהאור הוא ביחס לאדם שמגלה השגות חדשות, אך ככל שהאדם גודל ומתקדש, הוא מבין שאינו מבין, ושבאמת הקב"ה מכסה את עצמו.

  הרב משה חביב | ו' טבת תש"ע
  undefined
  37 דק'
  נתיבות עולם - הרב משה חביב

  ביאור דברי חז"ל על החש בראשו

  נתיב התורה; פרק א - שיעור 7

  המהר"ל מבאר את אגדת חז"ל (עירובין): "החש בראשו יעסוק בתורה" בשתי דרכים הנראות כסותרות; ביאור הסתירה; הרחבה בנושא לימוד התורה מתוך רצון לתיקון.

  הרב משה חביב | י"ז כסליו התש"ע
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il