בית המדרש

x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
141 שיעורים
  undefined
  41 דק'
  וישב

  המציאות: התגלות ולבוש של ה'

  שיחת מוצ"ש פרשת וישב תשפ"ג

  יוסף ניצל מלחטוא עם אשת פוטיפר בזכות ההסתכלות שלו על העולם; הוא ראה בכל דבר את השורש האלוקי שבו, ולא את הלבוש החיצוני שלו | התורה צריכה להיות כמו אוכל, אנו צריכים להרגיש רעבים כשאנו לא לומדים.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כ"ג כסלו תשפ"ג
  undefined
  40 דק'
  וישב

  אמונת צדיקים

  התגברותו של יוסף הצדיק, בית יעקב אש ובית יוסף להבה. היחס בין עם ישראל לאומות.

  הרב חיים בן שושן | כ"א כסלו תשפ"ג
  undefined
  37 דק'
  העמק דבר על הפרשה

  העמק דבר פרשת וישב חלק ב'

  חילוק בין סיבת שנאת בני בלהה וזילפה ליוסף לבין הסיבה ששנאוהו בני לאה, דיוק הנצי"ב מדברי הפסוקים, שגם על עצם המחשבה של יוסף הצדיק לספר את החלום לאחיו שנאוהו יותר, ההבדל בתגובת האחים בין החלום הראשון לחלום השני, דברי יוסף בחלומו שהאחים יעשוגם השתדלות למצוא חן בעיניו, ההבדל בין מלך למושל, לימוד מהמילה "את" ביחס למכירת יוסף, הסבר הנצי"ב לשאלה כיצד הגיעו האחים למעשה מכירת יוסף, חידוש הרמב"ם למשנה "עת לעשות ל ה' הפרו תורתך".

  הרב חיים כץ | כ"א כסלו תשפ"ג
  undefined
  37 דק'
  וישב

  מה חשב יוסף?

  שיחת מוצ"ש פרשת וישב תשפ"ב

  הרב מתאר את ההסתכלות החיובית של יוסף לאורך כל הפרשה. בהמשך הרב מדבר על החומרה של הלבנת פני חבירו ברבים.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כ"ג כסליו תשפ"ב
  undefined
  31 דק'
  העמק דבר על הפרשה

  העמק דבר פרשת וישב חלק א'

  מה יעקוב חיפש בישבית א"י הרי ויתר לעשיו על א"י מפני גזרת בין הבתרים, פרוש המילה "נער" אליבא דהנצי"ב, ההבדל בין הוצאת דיבה לבין הבאת דיבה, מהן הסיבות שבגללם אהב ישראל את יוסף מכל שאר האחים , באור המילה "פסים".

  הרב חיים כץ | כ' כסלו תשפ"ג
  undefined
  8 דק'
  וישב

  מכירת יוסף וסיפור יהודה ותמר

  הרב יצחק בן יוסף | כא כסלו תשפ"ג
  undefined
  וישב

  "וגם פה לא עשיתי מאומה"

  דמותו של יוסף היא אבטיפוס לאחת הבעיות החמורות שיודעת האנושות מאז ועד היום – האשמה אוטומטית של "הצד החזק", בלי ראיות ובלי משפט. לקראת פרשת השבוע , ראוי שיעסקו רבני הקהילות בדרשותיהם בסוגיה הכאובה.

  הרב אברהם וסרמן | כסלו תשפ"ג
  undefined
  34 דק'
  וישב

  פירוש הרמב"ן על פרשת וישב - חלק ב'

  הרב חיים כץ | כ"א כסלו תשפ"ב
  undefined
  25 דק'
  רמב"ן על הפרשה

  פירוש הרמב"ן על פרשת וישב - חלק א'

  הרב חיים כץ | כ' כסלו תשפ"ב
  undefined
  11 דק'
  וישב

  מי הם רועי הצאן ?

  הרב מאיר גולדויכט | כ"א כסלו תשפ"ב
  undefined
  11 דק'
  וישב

  יום הולדת - מקורות ומנהגים

  מהו יחסם של חכמינו לימי הולדת? וכיצד ראוי לנהוג בגיל המבוגר?

  הרב יצחק בן יוסף | כ' כסלו תשפ"ב
  undefined
  59 דק'
  קול צופייך

  נר חנוכה – חובת האדם וחובת הבית

  קול צופייך וישב תשפ"ב

  ה' מסר גיבורים בידינו, למרות שלא למדנו מלחמה מעודנו. מסר בידנו עמים רבים שקמו עלינו לכלותינו. מסר את רשעי האומות הללו בידי עם שיצא מטוהר מהמשרפות. הכניע זדים ארורים בידי עם שחזר לדרך אבותיו. על הנס המופלא הזה צריך להודות בפה מלא בכל ליבנו ונפשנו.

  הרב שמואל אליהו | י"ט כסלו תשפ"ב
  undefined
  50 דק'
  וישב

  בלי אובססיה

  עבודת השם בלתי מאוזנת אפילו של ענק עולם כיוסף הצדיק הביאה אותו ואת אחיו ואת עם ישראל לגלות מצרים. היזהרו מאובססיה.

  הרב יצחק חי זאגא | כ"א כסלו תשפ"ב
  undefined
  וישב

  תרגיז אותם כדי שיעזרו לך!

  הרב נתנאל יוסיפון | כסליו תשפ"ב
  undefined
  46 דק'
  וישב

  נסיונו של יוסף בדורנו

  שיחת מוצ"ש פרשת וישב תשפ"א

  - מסיפור האחים אנחנו לומדים שגם אצל אנשים גדולים יכולות להיות נפילות אבל גם אם יש נפילות, אנחנו צריכים להסתכל על הסיפור בפרופורציות ולראות שרוב האדם טוב ורק החטא רע - נסיון אשת פוטיפר רלוונטי גם לימינו עם כל ההתמודדויות שיש בימינו. והיצר מאוד חזק ככה שכשאדם נופל, זה אונס. אבל כשהוא מנצח, זה קידוש השם עצום. וככל שהקושי יותר גדול קידוש השם יותר גדול -האדם יראה לעיניים: כשאנחנו מסתכלים על יוסף לכאורה לא מובן לנו איך זה שאחרי שהוא היה צדיק הוא הגיע לכלא. אבל בסופו של דבר מתברר שזה לטובה. צריך להתרגל להסתכל במבט ארוך - אור המנורה הוא עדות לבאי עולם ששכינה שורה בשיראל, וזה נס חנוכה שראו שהשכינה שורה בישראל

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כ"ו כסלו תשפ"א
  undefined
  וישב

  נר ה' נשמת אדם

  הרב יוסף נווה | כסליו תשפ"ב
  undefined
  וישב

  אהבה מסנוורת

  הרב משה ליב הכהן הלברשטט | ב' טבת תשפ"א
  undefined
  פרשת שבוע

  אחווה ועוד פעם אחווה, זה העיקר!

  הרב יוסף כרמל | כ"ז כסלו תשפ"א
  undefined
  ענג שבת

  ענג שבת 'וישב-חנוכה-מקץ'

  רבנים שונים | כ"ז כסלו תשפ"א
  undefined
  45 דק'
  וישב

  קידוש שם שמים - למרות הקושי

  שיחת מוצ"ש וישב תש"פ

  *גם במחלוקות אדיאולוגיות גדולות צריך אחדות. * מעלתו של וסף שבוטח בה' ורואה את הקושי למרות הכל. *החומרה של הלבנת פני חבירו ברבים - ממש כמו רוצח. *עניין נר חנוכה והניסים הקטנים שנעשו ליוסף ועוד - להראות שהקב"ה תמיד בתמונה ומראה חיבה.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כ"ג כסלו תש"פ
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il