וישב

משימתנו בעת הזאת

בני ישראל שחונכו על ברכי יעקב יודעים שכל מה שקורה להם אינו מקרי אלא מונהג על ידי ההשגחה העליונה, והם מצדיקים עליהם את הדין.

הרה"ג דוב ליאור | כד כסלו תש"ע