וישב

וישב יעקב ... אלה תולדות יעקב יוסף"

הרב אברהם צוקרמן זצ"ל | תשמ"ח, תשנ"ז, תשס"ב