בית המדרש

x
x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
8 שיעורים
  undefined
  16 דק'
  וישב

  ממגורים בשלום למלכות וממשלה

  א. וישב יעקב בארץ מגורי אביו. מדוע פתח הפסוק בשורש י.ש.ב וסיים בשורש ג.ו.ר? ב. על האחים אומרת התורה: "ולא יכלו דברו לשלום". האם שתיקתם זו חיובית היא או שלילית? ג. מדוע שולח יעקב את יוסף לבדו אל אחיו כאשר הוא יודע על המתח ביניהם? ד.האחים אומרים ליוסף: המלוך תמלוך עלינו אם משול תמשול בנו. מהו ההבדל שבין המלכוה לבין הממשלה?

  הרב אביחי קצין | י"ט כסליו תש"ע
  undefined
  5 דק'
  וישב

  מדוע ירד יוסף מצרימה?

  השפת אמת רואה בכך צורך משמים כדי למנוע קרע בביתו של יעקב ודחייתם של השבטים כישמעאל ועשו בשעתו.

  הרב אביחי קצין | יז' כסלו תשס"ט
  undefined
  5 דק'
  וישב

  שליטה עצמית וחיצונית

  במדרש מחבר את חלומו של יוסף על השמש , הירח ואחד עשר כוכבים לעובדה שיהושע, מזרעו של יוסף העמיד את השמש והירח בגבעון. מה משמעותו של חיבור זה?

  הרב אביחי קצין | יז' כסלו תשס"ט
  undefined
  5 דק'
  וישב

  סוף האחווה

  התורה מתארת שאחי יוסף "לא יכלו דברו לשלום" - מהו הצד החיובי של קביעה זו ומה הצד שלילי שלה?

  הרב אביחי קצין | יז' כסלו תשס"ט
  undefined
  5 דק'
  וישב

  "אשרי יושבי ביתך"

  התורה פותחת בפסוק: "וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען" מה משמעות השינוי בין הפועל לשבת המוזכר בתחילת הפסוק לביטוי מגורי המוזכר בהמשכו?

  הרב אביחי קצין | יז' כסלו תשס"ט
  undefined
  5 דק'
  וישב

  הכח של שילוב הדורות

  המדרש מתאר את יכולתו של יעקב לנצח את עשו.גץ שלך - יעקב, וגץ שלו - של יוסף, שורף את הקש של עשו. ללמדנו שהנצחון על עשו אפשרי רק ע"י השילוב שבין הדורות.

  הרב אביחי קצין | ט"ו כסליו התשס"ח
  undefined
  5 דק'
  וישב

  תושב בעניינים הרוחניים

  לכל אדם יש מקומות בהם הוא תושב ומקומות בהם הוא גר. על האדם לחוש תושב בעניינים הרוחניים ולהרגיש גר בעניינים הגשמיים.

  הרב אביחי קצין | ט"ו כסלין תשס"ח
  undefined
  4 דק'
  וישב

  לשבת ולגור בארץ ישראל

  וישב יעקב בארץ מגורי אביו - המשמעות הכפולה של ישיבה וגרות היא שעל אף העובדה שיעקב זוכה לשבת בא"י, הוא חש בה כגר ולא כתושב.

  הרב אביחי קצין | ט"ז כסליו תשס"ח
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il