וישב

אהבה מסנוורת

הרב משה ליב הכהן הלברשטט | ב' טבת תשפ"א