וישב

רעיונות לפרשת וישב

דיבת העם ודיבת הארץ. מעמק חברון. ויחלום... חלום. פרץ וזרח. היינו כחולמים.

הרב עזריאל אריאל | תשנ"ט-תשס"ב