קרוב אליך

נושאו הלא־צפוי של ספר בראשית

גליון 154

גליון 154

הרב ד"ר יונתן זקס זצ"ל | כסלו תשע"ז