הלכה פסוקה

משמעותה של עיסקת 1 + 1 חינם

התפרסמה הצעה לרכישת שירות מסוים; בהצעה נאמר: קְנה שירות א', וקבל את שירות ב' בחינם; התובע הזמין את השירות ושילם עבורו מראש; הנתבעת סיפקה את כל הכמות של שירות א', ומשירות ב' סיפקה רק מחצית מאונס; פסק הדין שאנו מביאים ניתן ברוב דעות והבאנו רק את דעת הרוב.

בית הדין משפט והלכה בישראל | תשרי תשס"ז