הלכה פסוקה

פסק דין: החזרת ערבון כשלא נתקיימו תנאי החוזה

האם חוזה בו הוסכם על תאריך לסיום בנייה עבורו שולמה מיקדמה בצפיה לבניית בניין בסמוך לתחנת אוטובוס תקף במקרה בו לא נבנתה אותה תחנה?

הרב הראשי הגאון יצחק אייזיק הלוי הרצוג זצ"ל | אדר תשס"ז