הכנס העולמי ה-18 לדיני ממונות

גרימת נזק בעקבות ביטול הסכם חוזי

מתוך כנס דיני ממונות ה-18 של ארגון הליכות עולם

מתוך כנס דיני ממונות ה-18 של ארגון הליכות עולם

הרה"ג נחום שיינין | כ' כסליו תשס"ט