הכנס העולמי ה-18 לדיני ממונות

הטעייה בפוליסת ביטוח

מתוך כנס דיני ממונות ה-18 של ארגון הליכות עולם

מתוך כנס דיני ממונות ה-18 של ארגון הליכות עולם

הרב ישראל גליקמן | יום שני י"ח בכסלו תשס"ט