הלכה פסוקה

פיטורין בהריון

הרב אהרן כ"ץ | איר תשע"ב