דיני חוזים

אחריות ותשלום עסקה שבוטלה

דין ודברים בעניין תשלום על עבודה גרפית.

בית דין ארץ חמדה - גזית בית שמש | כ"ג אייר תשס"ט