הלכה פסוקה

נזק תוך כדי בדיקת קנייה של אופנוע

פסק הדין אותו אנו מביאים הפעם נכתב ע"י הרב יהודה עמיחי ועוסק בדינם של נזקים שנגרמו תוך כדי בדיקת קנייה.

הרב יהודה עמיחי | טבת תשס"ו