הלכה פסוקה

שטר שנכתב שלא כדין ובסופו היה קניין

פסק הדין לגבי מעמדו של חוזה שנכתב בלשון שאינה תקפה ע"פ ההלכה.

הרב יוסף גולדברג | טבת תשס"ו