הלכה פסוקה

פיטורי עובדת בזמן הריון

פסק הדין אותו אנו מביאים השבוע נכתב ע"י בית הדין לממונות בשדרות, ועוסק בהגדרת היקף הדין של 'דינא דמלכותא דינא'.

בית הדין לממונות בשדרות | שבט תשס"ו