הלכה פסוקה

ביטול פיטורין של עובדת ציבור

פסק הדין אותו אנו מציגים עוסק בתנאים שבהם ניתן לפטר עובד ציבור.

הרה"ג יצחק קוליץ זצ"ל | שבט תשס"ו