הלכה פסוקה

ביטול עיסקת נדל"ן שסוכמה ע"י זכרון דברים

פסק הדין אותו אנו מביאים עוסק בשאלה שכבר עסקנו בה בעבר, לגבי תוקפם של חוזים שאינם כתובים על פי ההלכה.

הרב מרדכי בנימין רלב"ג | ניסן תשס"ו