הלכה פסוקה

אונאה במכירת רכב

הרב נחום גורטלר | תשס"ו