הלכה פסוקה

תוספת תשלום שהותנתה בעבודה עברית

בית דין בית אל | אלול תשס"ו