הלכה פסוקה

מניעת הדפסה של ספר דומה

התובע עבד במשך מספר שנים על הוצאה לאור של פירוש של אחד הראשונים לתנ"ך מכתב יד. לקראת הדפסת הספר הוא גילה שגם הנתבע עומד להוציא פירוש של אותו פרשן, וספרו דומה מאוד לספרו של התובע.

הגאון הרב יוסף שלום אלישיב זצוק"ל | תשרי תשס"ז