הלכה פסוקה

נזקי עשן מארובה

פסק הדין אותו אנו מביאים עוסק בנזקי שכנים.

בית דין קרית ארבע | תשס"ז