הלכה פסוקה

טענת פרעון נגד כתב יד הלוה

מה יהיה דין פתק שנמצא בעזבון מת בו נכתב ונחתם כי אדם מסויים חייב למנוח סכום כסף? האם היורשים יכולים לתבוע ממנו את הכסף?

הרב מ. שלזינגר | טבת תשס"ז