הלכה פסוקה

פסק דין: פיצוי על נזק ומניעת רווח עקב הפרת הסכם

האם שכיר שעבד ללא חוזה זכאי לדרוש פיצויים על סמך התחייבות שניתנה, לטענתו, בעל פה? האם להתחייבות שכזו יש תוקף מכאן ולהבא?

הרב יהודה זולדן | טבת תשס"ז