הלכה פסוקה

פסק דין: ביטול מקח וחיוב העמדתו

עורך: הרב יואב שטרנברג

התובע טוען, שאבנים גדולות מתגלגלות מהמסלעה לתוך החצר, ועל פי עדות בעלי מקצוע, הדבר מהווה מפגע מסוכן. הוא תובע מהנתבע לשאת בעלויות הדרושות לשם הבטחת השימוש הבטוח בחצר, כפי המתחייב על פי התקנים המקובלים בעניין זה.

הרב חיים וידאל | תמוז תשס"ז