בית המדרש

x
x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
36 שיעורים
  undefined
  הלכה פסוקה

  אפוטרופוס ליתום שהגדיל

  ע"פ פסקו של הרב יעקב רוזנטל

  אדם נפטר, ובצוואתו הוריש את רכושו לבנו, ואת שתי בנותיו הגדולות, שהן הנתבעות, רשם כאפוטרופסיות על רכושו של הבן שהיה קטן. לאשתו, שהיא התובעת, נתן הנפטר זכות לנהל את חנות הספרים שלו, ולהשגיח על בנו, למשך שנתיים. לאחר שחלפו אותן שנתיים, הגישה התובעת תביעת מזונות, מדין מזונות אלמנה.

  הרב יואב שטרנברג | י ניסן תשס"ח
  undefined
  הלכה פסוקה

  תשלום שכר לאפוטרופוס כשלא נקבע מראש

  ע"פ פסקם של בית הדין האזורי תל אביב

  אדם נפטר, והוריש את רכושו לארבעת ילדיו. בצוואתו הוריש חלק מהרכוש לכל הילדים בשווה, ולגבי החנות שבבעלותו ישנה אי הסכמה בין היורשים בפרשנות הצוואה. התובע טוען שהנפטר הוריש את החנות לו בלבד, ואילו הנתבע טוען, שגם את החנות הוריש האב בשווה לכל האחים. כאפוטרופוס מינה האב את אחד האחים, שהוא הנתבע. מתוקף סמכותו, מכר הנתבע את החנות לאדם אחר, בלא הסכמת התובע, וחילק את דמי המכירה בשווה בין האחים.

  הרב יואב שטרנברג | ב ניסן תשס"ח
  undefined
  הלכה פסוקה

  ביטול עבודה עקב סכסוך בין קבלן למעסיקו

  ע"פ פסקם של בית הדין משפט והלכה בישראל

  התובע הוא קבלן שנשכר ע"י הנתבעת לעבודות שיפוצים בדירתה. בשלב מסוים נתגלעו חילוקי דעות בין התובע לנתבעת. הנתבעת לא היתה מרוצה מטיב עבודתו של התובע, ואופן התנהלותו, ולכן הפסיקה הנתבעת להעביר תשלומים במועדים שננקבו בהצעת המחיר. התובע נוכח, כי אינו מקבל את תשלומי עבודתו במועדים שקבע, ובשלב מסוים הוא דרש סכום של 20,000 ש"ח, הנחוץ לטענתו על מנת לשלם לקבלני משנה ולספקים, ואמר שהוא מפסיק לעבוד עד שיקבל סכום זה. לאחר הפסקת עבודתו של התובע, לקחה הנתבעת קבלן אחר, על מנת שיסיים את העבודה. מחיר העבודה של הקבלן השני היה, מטבע הדברים, גבוה יותר מאשר עלות השלמת העבודה ע"י התובע.

  הרב יואב שטרנברג | אדר ב תשס"ח
  undefined
  הלכה פסוקה

  מעמדו של חוזה שהופר

  ע"פ פסקם של בית הדין משפט והלכה בישראל

  התובע שימש כסוכן מכירות ומנהל תוכנית לדוברי אנגלית בעבור חברת הנתבע. בהסכם שנחתם ביניהם סוכם, כי התובע ישמש כמארגן התוכנית וסוכן מכירות לחדרים בשני מלונות, שהוזמנו ע"י הנתבע לפסח. שכר הבסיס נקבע כ-12,000$ עבור 500 אורחים בשני המלונות, ובונוס בעבור כל אורח נוסף. הוסכם, כי התובע צריך להיות נוכח יום וחצי בשבוע במשרדי הנתבע לצרכי העבודה. עוד הוסכם, שהנתבע לא ישכיר חדרים ביזמתו קודם לתאריך מסוים, ורק לתובע תינתן האפשרות להשכיר עד אותו התאריך. למעשה, התובע לא עבד ממשרדי הנתבע. נוסף על כך, היה נראה שהוא לא מצליח להשכיר חדרים בכמות מספיקה. כמו כן, הנתבע התחיל להשכיר חדרים קודם לתאריך האמור. בשלב מסוים הודיע הנתבע לתובע, כי ההסכם ביניהם בטל, אם כי בפועל המשיכו שני הצדדים לעבוד ביחד, שכן התובע המשיך לעבוד בארגון התוכנית.

  הרב יואב שטרנברג | אדר ב תשס"ח
  undefined
  הלכה פסוקה

  פיטורין עקב איחורים

  ע"פ פסקם של בית הדין האזורי פתח תקוה

  התובע שימש כר"מ בישיבתו של הנתבע במשך ארבע שנים וחצי. באמצע זמן חורף פוטר התובע.

  הרב יואב שטרנברג | אדר ב תשס"ח
  undefined
  הלכה פסוקה

  התחייבות מוטעית מכח חתימה על הסכם

  ע"פ פסקו של הרב צבי יהודה בן יעקב

  התובע הוא קבלן בניין, שמכר דירה לנתבע בבניין בין שתי קומות. בחוזה המכר נכתב, כי במידה שיהיה ניתן להרחיב את שטח הדירה בזמן הבנייה, הרי שקבלן הבנייה הוא זה שיבצע את ההרחבה לשתי הקומות ביחד, ללא התנגדות הקונה. בסעיף 3 בחוזה, שנכתב ע"י עורך דין אחד בעבור שני הצדדים, נכתב כי עלויות הבנייה של התוספת יחולקו שווה בשווה בין הקונה ובין הדייר שמעליו. הנתבע קנה את הדירה התחתונה, ואת הדירה העליונה נתן התובע כמתנה לבתו. התובע אכן ביצע את ההרחבה, אולם שטח ההרחבה של הדירה התחתונה הוא רק 60% משטח ההרחבה של הדירה העליונה.

  הרב יואב שטרנברג | ה אדר ב תשס"ח
  undefined
  הלכה פסוקה

  חתימה על כתובה בנוסח של עדה אחרת

  ע"פ פסקם של בית הדין הרבני הגדול

  שני הצדדים הם זוג נשוי. עקב סכסוך מתמשך בין הצדדים, הם חיים בנפרד.

  הרב יואב שטרנברג | כז אדר א תשס"ח
  undefined
  הלכה פסוקה

  חתימה על חוזה ללא הבנתו

  ע"פ פסקו של הרב ברוך יצחק לוין

  התובעת שכרה דירה מהנתבע. בחוזה השכירות סוכם, ששכר הדירה יעמוד על על סך של 100 ש"ח בחודש. כמו כן, סוכם שכל הוצאות התיקונים יחולו על השוכרת. שני הצדדים מודים כי התובעת שילמה מראש סך של 50,000 ש"ח, אם כי אין לדבר אזכור בחוזה. כיום, עשר שנים לאחר חתימת החוזה, הדירה במצב חמור מאוד, והוצאות התיקונים רבות.

  הרב יואב שטרנברג | כ אדר א תשס"ח
  undefined
  הלכה פסוקה

  עורך דין שגבה רבית פיגורים בשם העירייה

  ע"פ פסקם של בית הדין האזורי אשדוד

  העירייה במקום פלוני סללה מדרכה על יד ביתו של התובע, ושלחה לו חשבון תשלום בגין חלקו במדרכה. התובע סירב לשלם, והעירייה העבירה את העניין לטיפולו של הנתבע, שהוא עו"ד מטעמה. מאחר שהתובע עמד בסירובו לשלם, נאלץ הנתבע לגבות ממנו בעל כרחו את החוב בצירוף ריבית והצמדה כחוק.

  הרב יואב שטרנברג | יג אדר א תשס"ח
  undefined
  הלכה פסוקה

  חובת גילוי מסמכים חסויים

  ע"פ פסקו של הרב אליעזר גולדשמיט

  שני הצדדים הם זוג בהליכי גירושין. לטענת האשה, הבעל לוקה בהפרעות נפשיות והוא מתייחס אליה רע מאוד, מכה אותה, מעליבה ומכנה אותה בשמות גנאי בפני אחרים. התובעת ביקשה מבית הדין לחייב את הצבא להציג בפני בית הדין את התיק הרפואי של הבעל, שבו ישנה חוות דעת של הפסיכיאטר הצבאי שבדק את הבעל, הרלוונטית לעניין.

  הרב יואב שטרנברג | תשס"ז
  undefined
  הלכה פסוקה

  תקלות שנמצאו ברכב שנקנה

  ע"פ פסקו של הרב אליעזר שינקולבסקי

  התובע קנה מהנתבע רכב. מחיר המחירון היה 92,000 ₪, והמחיר ששולם בפועל היה 70,000 ₪, משום בעיות במערכת הבלמים וכדומה. זמן קצר לאחר הקניה, הרכב נתקע, ובבדיקה במוסך המרכזי התברר, שהרכב עבר שלושה טיפולי ראש מנוע. לדברי המוסך, הרכב זקוק לטיפול יסודי בעלות גבוהה מאוד.

  הרב יואב שטרנברג | תשס"ז
  undefined
  הלכה פסוקה

  שבירת תוכנית חיסכון נושאת ריבית והצמדה

  ע"פ פסקו של הרב יעקב אליעזרוב

  התובע הוא בעלה לשעבר של הנתבעת. בהסכם הגירושין ביניהם, נדרש התובע לפתוח תוכנית חיסכון עבור שתי בנותיהן של בני הזוג, שהנתבעת תשמש כנאמנת שלה. התובע עשה כן. כשנה לאחר פתיחת החיסכון, 'שברה' הנתבעת את כספי החיסכון לעצמה, בשביל נסיעתה לחו"ל.

  הרב יואב שטרנברג | ו אדר א תשס"ח
  undefined
  הלכה פסוקה

  טענת בר מצרא בין עמותות

  ע"פ פסקו של הרב ש.ב. ורנר

  שני הצדדים הם עמותות גדולות, שביקשו לקנות מגרשים לבניית דירות עבור חברי העמותה שלהם. התובעת קנתה מגרש במקום מסוים, בנתה עליו שיכון לחברי העמותה. לאחר זמן מסוים התברר שהנתבעת חתמה על הסכם לקניית מגרש אחר, הסמוך למגרשה של התובעת. התברר, שלמרות שהתובעת הייתה בתהליך של משא ומתן עם המוכר, נכנסה גם הנתבעת למשא ומתן עמו, ולאחר שהציעה למוכר סכום כסף גדול יותר, נחתם החוזה בין הנתבעת למוכר.

  הרב יואב שטרנברג | תשס"ז
  undefined
  הלכה פסוקה

  חובת מעסיק בנזקים שגרם עובד שלו

  ע"פ פסק של בית הדין לממונות צפת

  התובע שימש באופן מזדמן כנהג בעסק של הנתבע. באחת הפעמים שנהג התובע, הוא יצא לעקיפה, ונגרמה תאונה. הוא נתבע בתביעה פלילית בבית משפט, וכמו כן, הוא חויב לשלם חלק מהנזקים, במסגרת תביעה אזרחית מצד הנהג השני. הרכב אינו מבוטח בביטוח מקיף או צד ג'. הוצע לתובע להודות באשמה, כדי שיגיע לעסקת טיעון בתביעה הפלילית. הודאה כזו תגרום להגדלת הפיצויים שהוא יצטרך לשלם לנהג השני.

  הרב יואב שטרנברג | כ"ט שבט תשס"ח
  undefined
  הלכה פסוקה

  פיצויים עבור הלנת שכר עבודה

  ע"פ פסקו של הרב אברהם שרמן

  התובע עבד אצל הנתבע ושכרו הולן.

  הרב יואב שטרנברג | תשס"ז
  undefined
  הלכה פסוקה

  משאית שפגעה ברכב חוסם

  ע"פ פסקו של הרב יהונתן בלס

  התובעת נהגה ברכבה הפרטי. היא התעלמה מתמרור עצור, ונכנסה לצומת. הנתבע נהג במשאית, וראה את התובעת נכנסת לצומת באופן שהפריע לו לעבור. הוא סימן לה לסגת לאחור, והיא נסוגה.

  הרב יואב שטרנברג | שבט תשס"ח
  undefined
  הלכה פסוקה

  מלאכת דבר האבד שלא היה ידוע לפועל מראש

  ע"פ פסקו של הרב עדו רכניץ

  הנתבע הזמין את התובע לעבוד ביחד עם שניים מחבריו בסיוד דירה. הנתבע התחייב לשלם לתובע סך של 25 ₪ לשעה, ולחבריו - 20 ₪. התובע עבד במשך כמה ימים, ולאחר מכן עזב, טרם שהסתיימה עבודת הסיוד, כיוון שמצא עבודה אחרת. הדירה המדוברת עמדה להשכרה. בגלל שסיוד הדירה לא הסתיים בזמן, לא היה הנתבע יכול להשכיר את הדירה, והפסיד שכר דירה של חודש, עד שסיים את סיוד הדירה ומצא שוכר אחר. כמו כן, על מנת לסיים את הסיוד, נאלץ הנתבע להזמין פועל אחר, ששכרו היה 30 ₪ לשעה.

  הרב יואב שטרנברג | יז שבט תשס"ח
  undefined
  הלכה פסוקה

  שותפות במיזם כלכלי

  התובע פיתח משחק חדש. על מנת למכור את זכויות היוצרים של המשחק לחברת משחקים, נכנס לשותפות עם הנתבע. הנתבע היה אמור לעסוק בשיווק המשחק לחברת המשחקים, כאשר דובר מראש על חברת משחקים מסוימת בחו"ל, שלנתבע יש קשר מיוחד עם המנהל שלה. סוכם, שהרווחים ממכירת המשחק יתחלקו שווה בשווה בין שני הצדדים. על פי בקשת החברה, שופר המשחק, אך בסופו של דבר, החליטה החברה לדחות את קבלת המשחק לייצור.

  הרב יואב שטרנברג | ז שבט תשס"ח
  undefined
  הלכה פסוקה

  תביעת נזיקין בעקבות תאונה

  ע"פ פסקם של בית הדין לממונות שדרות

  מכוניתו של צד א' נסעה בכביש ישר, עד למקום שבו יש תמרור האט, משום שכלי רכב יוצאים שם מחניה. הנהג לא האט, ופגע במכוניתו של צד ב', שיצאה מהחניה. שתי המכוניות הזיקו אחת לשניה, והשאלה היא, על מי מוטל חיוב התשלומים.

  הרב יואב שטרנברג | טבת תשס"ח
  undefined
  הלכה פסוקה

  סיום עבודה על פי הוראת אדריכל

  ע"פ פסקו של הרב ש.ב. ורנר

  הנתבע הכשיר לבניה מגרש מסוים. במסגרת העבודות, הזמין את שירותיו של התובע, כקבלן משנה לביצוע עבודת בניית מסלעות ומילוי עפר במגרש. סוכם מראש בין הצדדים, שעל התובע לפעול לפי הנחיותיו של האדריכל המשמש מבחינת הנתבע כמפקח על העבודה. במהלך העבודה, אכן חלו שינוים בפרטים רבים לפי הנחיות האדריכל. כשסיים התובע את העבודה, הודיע לאדריכל, וזה אישר את סיום העבודה. התובע עזב את המגרש ופינה את כלי העבודה ממנו.

  הרב יואב שטרנברג | כח טבת תשס"ח
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il