זכויות יוצרים

שימוש ללא רשות בשם מסחרי

פסק הדין אותו אנו מביאים עוסק במעמדם של זכויות יוצרים בהלכה, כהמשך לפסק הדין שהבאנו.

הרה"ג אברהם חיים שרמן | תשס"ז