הלכה פסוקה

תשלום דמי שכירות על בית כנסת בתקופת הקורונה

בית דין ארץ חמדה - גזית | י"ט אדר תשפ"א