הלכה פסוקה

אין מעבירין על המצוות

הרב אריאל כהן | תשע"ד