הלכה פסוקה

הסכמה לדון על פי חוקי המדינה

בפסק הדין אותו אנו מביאים השבוע, מובאת דרך חשובה לחיוב בהוצאות גרמא, במקרה והצדדים הסכימו מראש לדון על פי חוקי המדינה.

הרה"ג אשר וייס | סיוון תשס"ו