הלכה פסוקה

מעמדה של חברה בע"מ

פסק הדין אותו אנו מביאים ניתן בבית הדין האזורי תל אביב, והוא עוסק בהגדרת מעמדה ההלכתי של חברה בע"מ.

הרה"ג שלמה דיכובסקי | חשון תשס"ז