מהלך הסדר

לילה מסודר

ליל הסדר נקרא כך כי הוא הלילה שבא לעשות סדר בחיים. הוא הלילה שמעניק את הסדר והמשמעות הערכית למציאות כולה, ולכן יש לו גם סדר פנימי.

הרב אלחנן וסרמן | ניסן תשע"ז